Επικοινωνία

Στοιχεία Επικοινωνίας

Αδριανουπόλεως 32, Καλαμαριά, 55 133 Θεσσαλονίκη | Τηλ. 2310 256222 | email: info@hellenicdiabetesacademy.gr

Επικοινωνία