ΕΑΔ - Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος

Εμμανουήλ Πάγκαλος

Αντιπρόεδρος

Ερυφίλη Χατζηαγγελάκη

Γενικός Γραμματέας

Κυριάκος Καζάκος

Ταμίας

Δημήτριος Σκούτας

Μέλη

Νικόλαος Κεφαλογιάννης

Κωσταντίνος Μακρυλάκης

Χρήστος Μανές

Το Δ.Σ. της Ελληνικής Ακαδημίας Διαβήτη εκλέγεται για 3 χρόνια από την ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μελών του Σωματείου. Η θητεία του παρόντος Δ.Σ. λήγει το 2020.