Νέα | Ίδρυση της Ελληνικής Ακαδημίας Διαβήτη

Ίδρυση της Ελληνικής Ακαδημίας Διαβήτη

Το επιστημονικό Σωματείο «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΔΙΑΒΗΤΗ-HELLENIC DIABETES ACADEMY» γεννήθηκε με πρωτοβουλία των ιδρυτικών του μελών τον Οκτώβριο 2016, με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Τα ιδρυτικά μέλη στην πρώτη τους συνάντηση υπέγραψαν το καταστατικό, για ακολουθήσουν οι νόμιμες διαδικασίες και η επίσημη ίδρυση στις 8/11/2016.

Στα ιδρυτικά μέλη της ΕΑΔ συγκαταλέγονται κατά κύριο λόγο Διαβητολόγοι, αλλά και ιατροί ειδικοτήτων που ασχολούνται με τον διαβήτη και τις επιπλοκές του, όπως καρδιολόγοι, νεφρολόγοι, ενδοκρινολόγοι κ.α.

Σκοποί της νεοσύστατης ΕΑΔ είναι η προώθηση της ενημέρωσης για το διαβήτη, η δημιουργία και εφαρμογή προγραμμάτων και συνεργασιών με στόχο τη μείωση του κόστους εξαιτίας του διαβήτη, η συνεχής εκπαίδευση της ελληνικής ιατρικής κοινότητας, ο ερευνητικός σχεδιασμός και εφαρμογή προγραμμάτων και δράσεων για την πρόληψη και την αντιμετώπιση του διαβήτη και των επιπλοκών του, και η διερεύνηση και μελέτη των συνοδών νοσημάτων των ασθενών με διαβήτη.