Νέα | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΔΙΑΒΗΤΗ: 11&12 Δεκεμβρίου 2020

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΔΙΑΒΗΤΗ: 11&12 Δεκεμβρίου 2020

Το Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Ακαδημίας Διαβήτη (ΕΑΔ) θα πραγματοποιηθεί στις 11&12 Δεκεμβρίου 2020 διαδικτυακά.

Περισσότερες πληροφορίες

E-VIP

Τηλέφωνο: 27550 22201

E-mail: info@e-vip.gr

www.e-vip.gr