Νέα | 4ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΔΙΑΒΗΤΗ

4ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΔΙΑΒΗΤΗ

Το  4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Ακαδημίας Διαβήτη  

θα πραγματοποιηθεί στις 15-18  Ιουνίου 2023 στο ξενοδοχείο Ionian Blue  στην Λευκάδα. 

Περισσότερες πληροφορίες

Med Congress

Τηλέφωνο: 2314039704

E-mail: info@medcongress.gr

www.medcongress.gr