Νέα | Στο Ολυμπιακό Μουσείο, Θεσσαλονίκη, η 1η Διημερίδα για το Σακχαρώδη Διαβήτη, 6-7 Οκτωβρίου 2017

Στο Ολυμπιακό Μουσείο, Θεσσαλονίκη, η 1η Διημερίδα για το Σακχαρώδη Διαβήτη, 6-7 Οκτωβρίου 2017

Η 1η Διημερίδα για το Σακχαρώδη Διαβήτη: “Diabetes: Treating the Gap” θα πραγματοποιηθεί στους χώρους του Ολυμπιακού Μουσείου στη Θεσσαλονίκη, στις προγραμματισμένες ημερομηνίες, 6-7 Οκτωβρίου 2017.

Τη Διημερίδα διοργανώνουν το Τμήμα Νοσηλευτικής του Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με τηνεοσύστατη Ελληνική Ακαδημία Διαβήτη.

Παρακολουθήστε την ιστοσελίδα της Διημερίδας για την ανακοίνωση του προγράμματος και των ομιλητών. 

Το Ολυμπιακό Μουσείο βρίσκεται στη συμβολή των οδών Αγ. Δημητρίου & 3ης Σεπτεμβρίου, Θεσσαλονίκη.